Realtek * Bluetooth UART Bus Driver สําหรับ Windows 8.1 * สําหรับ STCK1A32WFC

18212
5/5/2015

บทนำ

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์บัส Realtek* Bluetooth® UART เวอร์ชัน 1.0.89.50504 สําหรับ Windows 8.1* บน Intel® Compute Stick STCK1A32WFC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 32-bit*
  • ขนาด: 31 MB
  • SHA1: 1AA2BEBFA9E8FFF33293339DC217465B4BE8CEA3

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุประสงค์

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้งไดรเวอร์บัส Realtek* Bluetooth® UART เวอร์ชัน 1.0.89.50504 สําหรับ Windows 8.1* บน Intel® Compute Stick STCK1A32WFCไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel Compute Stick ของคุณหรือไม่?

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้