ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

941865
PCN | MDDS
943239
PCN | MDDS
944466
PCN