ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

934608
PCN | MDDS
936715
PCN | MDDS
936716
PCN | MDDS