ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ยูทิลิตี้ StorCLI แบบสแตนด์อโลน

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) สําหรับ Linux*

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Linux*

อัปเดต BIOS และเฟิร์มแวร์ตระกูล Intel® Server Board S2600CW สําหรับ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) และ WinPE*

Intel® Server Debug and Provisioning Tool ส่วนขยาย Windows Admin Center

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* Driver for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 61X Chipset

สอน RAID แบบโต้ตอบสําหรับ Intel® ซอฟต์แวร์ฝังตัวเทคโนโลยี RAID 2 (ESRT2)