ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft* Windows* 11

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8.1*

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Ethernet Adapter Drivers for MS-DOS*

ULPEnable Utility

Disabling TCP-IPv6 Checksum Offload Capability with Intel® 1/10 GbE Controllers

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release