ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® QSFP + Configuration Utility (QCU) - ยกเลิกผลิต

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 อุปกรณ์แบบไดนามิกส่วนบุคคล: L2TPv3

Intel® QSFP+ Configuration Utility - Windows Server 2016 Nano Server*