ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Ethernet Port Configuration Tool - Windows*

Ethernet Port Configuration Tool (All Supported OSs)

Intel® QSFP+ Configuration Utility - ESX* - Final Release

Intel® QSFP+ Configuration Utility - Windows Server 2016 Nano Server*