Intel® QSFP+ Configuration Utility (QCU) - เลิกผลิตแล้ว

18640
5/19/2023

บทนำ

Intel® QSFP+ Configuration Utility (QCU) - เลิกผลิตและแทนที่โดย Ethernet Port Configuration Tool (EPCT)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • ขนาด: 2.9 KB
  • SHA256: 5BE40540E3CA495EEE72DCE4A26A7D4921E28FF25D7C73E41CFF67DCB983D24F

คำอธิบายโดยละเอียด

ข้อสําคัญ:

Intel® Ethernet Port Configuration Tool (EPCT) ได้แทนที่ QSPF+ Configuration Utility (QCU) QCU เลิกผลิตแล้วและไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป

เครื่องมือ QCU เป็นยูทิลิตี้ที่ขับเคลื่อนด้วยบรรทัดคําสั่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการกําหนดค่าพอร์ตบนอะแดปเตอร์ Fortville (700 Series) EPCT เป็นวิวัฒนาการถัดไปของยูทิลิตี้นั้น EPCT เป็นยูทิลิตี้บรรทัดคําสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ได้ ประเภทที่รองรับจะได้รับการกําหนดไว้ภายใน NVM ของอะแดปเตอร์ ยูทิลิตี้นี้แสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่อาจรองรับการกําหนดค่าใหม่

ดาวน์โหลด EPCT ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้:

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต (OSs ที่รองรับทั้งหมด): LINK

เครื่องมือปรับตั้งค่าพอร์ต Ethernet - Windows*: LINK

เครื่องมือปรับตั้งค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - Linux*: LINK

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - FreeBSD*: LINK

เครื่องมือปรับตั้งค่าพอร์ต Ethernet - ESX*: LINK

เครื่องมือปรับตั้งค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - EFI*: LINK

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้