Intel® QSFP + Configuration Utility (QCU) - ยกเลิกผลิต

18640
5/19/2023

บทนำ

Intel® QSFP + Configuration Utility (QCU) - ยกเลิกและแทนที่ด้วย Ethernet Port Configuration Tool (EPCT)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • ขนาด: 2.9 KB
  • SHA1: 7DFE4328F8720597DA68C8AB05282194C3FFC61C

คำอธิบายโดยละเอียด

หมายเหตุสําคัญ:

Intel® Ethernet Port Configuration Tool (EPCT) ได้แทนที่ QSPF+ Configuration Utility (QCU) QCU ถูกยกเลิกและไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป

เครื่องมือ QCU เป็นยูทิลิตีที่ขับเคลื่อนด้วยบรรทัดคําสั่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการกําหนดค่าพอร์ตบนอะแดปเตอร์ Fortville (700 Series) EPCT เป็นวิวัฒนาการต่อไปของยูทิลิตี้นั้น EPCT เป็นยูทิลิตีบรรทัดคําสั่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนประเภทลิงก์ของอุปกรณ์ ชนิดที่รองรับจะถูกกําหนดภายใน NVM ของอะแด็ปเตอร์ ยูทิลิตีนี้จะแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่อาจรองรับการกําหนดค่าใหม่

ดาวน์โหลด EPCT ที่ลิงค์ต่อไปนี้:

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเทอร์เน็ต (ระบบปฏิบัติการที่รองรับทั้งหมด): LINK

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - Windows *: LINK

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเทอร์เน็ต - Linux*: LINK

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - FreeBSD *: LINK

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเทอร์เน็ต - ESX*: LINK

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเทอร์เน็ต - EFI*: LINK

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้