ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Gigabit Ethernet Network Connection Driver for Windows® 10 for Legacy Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for Windows 10® for Legacy Intel® NUC

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7*/8.1* for D34010WY, D54250WY

Intel® HD Graphics Driver for Windows® 10 for D34010WY, D54250WY

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) for D34010WY, D54250WY

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Intel® NUC

ชิปเซ็ต Intel® Device Software สําหรับ Legacy Intel® NUC

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver for Windows 7* for Intel® NUC