ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ชุดเครื่องมือ Intel® Integrator

ไดรเวอร์®การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel Gigabit Ethernet สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows 10® สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows® 10 สําหรับ D34010WY, D54250WY

เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (RAID) สําหรับ D34010WY, D54250WY

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

ชิปเซ็ต Intel ซอฟต์แวร์อุปกรณ์สําหรับ Intel® NUC

ชิปเซ็ต Intel® Device Software สําหรับ Legacy Intel® NUC

Nuvoton * Consumer Infrared (CIR) Driver สําหรับ Windows 7 * สําหรับ Intel® NUC

Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver สําหรับ Windows 8*/8.1* สําหรับ Intel® NUC