ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Computing Improvement Program

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* 64 (exe)

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* (exe)