ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมือ Intel® VCUST

ไดรเวอร์สําหรับผู้บริโภคโปรแกรมการจัดการจาก Intel® (Intel® ME) สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC รุ่นเก่า

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 8* สําหรับ Intel® NUC

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (AHCI) สําหรับ Windows 7*/8*/8.1* สําหรับ Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software Windows XP* สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (AHCI) สําหรับ Windows XP* สําหรับ Intel® NUC