ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® HD Graphics Driver สําหรับ Windows 7*/8.1* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel HD Graphics สําหรับ Windows 8 * สําหรับ Intel® NUC

ชิปเซ็ต Intel® Device Software สําหรับ Legacy Intel® NUC

เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (AHCI) สําหรับ Windows 7 * / 8 * / 8.1 * สําหรับ Intel® NUC

ชิปเซ็ตซอฟท์แวอุปกรณ์ Intel® สําหรับ Windows XP * สําหรับ Intel® NUC รุ่นเก่า

เทคโนโลยี Intel® เก็บอย่างรวดเร็ว (AHCI) สําหรับ Windows XP * สําหรับ Intel® NUC