เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (AHCI) สําหรับ Windows 7*/8*/8.1* สําหรับ Intel® NUC

17532
1/7/2014

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (AHCI) เวอร์ชัน 12.9.0.1001 สําหรับ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 16.7 MB
  • SHA1: DFF40C2381C7CAB8658471AC774862F1DB6877F2
  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 314.2 KB
  • SHA1: 39FD75082F3EE17FBF30AC83E9E17E22B3F21CA7
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 357.9 KB
  • SHA1: D54222B8FD30ED344FD776C3AB938B75A70A7F1C

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (AHCI) เวอร์ชัน 12.9.0.1001 สําหรับ Intel® NUC

เลือกไฟล์ใด

ดาวน์โหลดไดรเวอร์ (STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001.exe) และดิสก์ไดรเวอร์ F6 ต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ):

STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001_f6flpy-x86.zip - สําหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 32 บิต
STOR_Win7_8_8.1_12.9.0.1001_f6flpy-x64.zip - สําหรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 64 บิต

ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ การแก้ไขข้อบกพร่องใหม่และปัญหาที่ทราบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

Intel กำลังดำเนินการลบภาษาที่ไม่รวมทุกเพศออกจากเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดปัจจุบันของเรา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป และอาจยังคงมีภาษาที่ไม่รวมทุกเพศบางส่วนอยู่ในเอกสาร อินเทอร์เฟซผู้ใช้ และโค้ดที่เก่ากว่า

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้