ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G400445+
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

923298
PCN