ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์กราฟิก® Intel สําหรับ Windows * [15.33]

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* (exe)

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* 64 (exe)