Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.33]

18606
10/23/2020

บทนำ

ดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® Graphics Driver สําหรับ Baytrail และเจนเนอเรชั่น 3

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

ข้อแนะนำ
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 120.5 MB
 • SHA1: E173A812B1FABF518EA10927129A8EDE5DE2BBD4
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • ขนาด: 69.1 MB
 • SHA1: 42F5BB091D33BA5A31C13A3B49115650A75057C7
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
 • ขนาด: 124.6 MB
 • SHA1: E2277AF04E8B5B07B51F35F339C887C06B154D97
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • ขนาด: 70.4 MB
 • SHA1: 1242A49A8FD511A989C65B595A2083F9C2536F3D

คำอธิบายโดยละเอียด

หมาย เหตุ:

สิ้นสุดอายุการใช้งาน

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ Intel ไม่ประสงค์จะเสนอการปรับปรุงใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหา "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยปราศจากการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกชนิด รวมถึงการรับประกันเกี่ยวกับความสามารถในการจําหน่าย การไม่ละเมิดสิทธิ์หรือความเหมาะสมสําหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง Intel ไม่รับประกันหรือไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ที่อยู่ในซอฟต์แวร์นี้

สําหรับข้อมูลการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดดู ตัวเลือกการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® ที่เลิกผลิตแล้ว

วัตถุ ประสงค์

การดาวน์โหลดนี้จะติดตั้ง Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows 7*, Windows 8.1* และ Windows® 10

ดู บันทึกประจํารุ่น และไฟล์ Readme สําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่ การแก้ไขบัก และปัญหาที่ทราบ

มีอะไรใหม่

ไดรเวอร์นี้มีอัปเดตความปลอดภัย

ไฟล์ใดให้เลือก:

 • Exe: แพ็คเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ.exe ติดตั้งด้วยตัวเองมีไว้สําหรับผู้ใช้ปลายทาง
 • ไปรษณีย์: แพ็คเกจไดรเวอร์ในรูปแบบ.zip สําหรับนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

ระบบปฏิบัติการ:

 • Windows 7*
 • Windows 8.1*
 • Windows® 10

เกี่ยวกับไดรเวอร์ของ Intel®

ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์สําหรับส่วนประกอบ Intel® ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เราขอแนะนําให้คุณทํางานกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อนติดตั้งไดรเวอร์ของเรา เพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียคุณลักษณะหรือการปรับแต่ง

สับสนเกี่ยวกับสิ่งที่จะดาวน์โหลด?

ตรวจหาและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วย Intel® Driver & Support Assistant

หมาย เหตุ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้