ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLGWE

903139
PCN | MDDS

SLGWF

903140
PCN | MDDS

SR1VM

934599
PCN | MDDS

SR1VN

934600
PCN | MDDS