ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135872
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR1W6

934908
PCN