ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G180729
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRMGH

99C6M0
PCN
99C92X
PCN