ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® Arc™ และ Iris® Xe - เบต้า - Windows*

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชัน Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)