ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® Arc™ และ Iris® Xe - เบต้า - Windows*

กราฟิก Intel® Arc™ และ Iris® Xe - WHQL - Windows*

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ - Ubuntu*