ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel® Arc™ Graphics Windows* DCH

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ Windows* DCH - BETA

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® – Windows* DCH

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ - Ubuntu*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)