ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G188783
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRLCN

99AV92
PCN

SRM27

99C0MV
PCN