ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® Arc™ & Iris® Xe - Windows*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ - Ubuntu*