ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G178966
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKXL

99AHHZ
PCN | MDDS
99AKF8
PCN | MDDS