บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ของ Intel® ตระกูล D50TNP1SB

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
Intel® Server Board D50TNP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 270 W
Intel® Server Board DDR4 D50TNP1SBCR Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 270 W

ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C620

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ต Intel® C621A Launched Gen 3 3 ใช่ 15 W
ชิปเซ็ต Intel® C627A Launched Gen 3 3 ใช่ 28.6 W
ชิปเซ็ต Intel® C629A Launched Gen 3 3 ใช่ 28.6 W