ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด กราฟิก intel® - ไดรเวอร์ Windows® DCH

ดาวน์โหลด Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

ดาวน์โหลด กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows® 10 DCH

ดาวน์โหลด Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด Intel® Easy Streaming Wizard

ดาวน์โหลด Intel® Performance Maximizerโปรเซสเซอร์เจนเนอเรIntel® Core™ 11