ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKNU

99AD27
PCN | MDDS
99AFV0
PCN | MDDS
99AFVX
PCN | MDDS