ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® Arc™ & Iris® Xe - BETA - Windows*

Intel® Arc™ & Iris® Xe Graphics - WHQL - Windows*

Intel® Computing Improvement Program

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ - Ubuntu*