ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRKP1

99AD2L
PCN | MDDS
99AFPT
PCN | MDDS
99AFV7
PCN | MDDS