ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® Arc™ & Iris® Xe - Windows*

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

Intel® Processor Diagnostic Tool

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Computing Improvement Program

Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*