ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2022*

cmdlet Intel® Ethernetสําหรับ Microsoft Windows* สําหรับ PowerShell* และซีรีส์ อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810