บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M70KLP

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® M70KLP2SB Launched 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm 2U Rack P+ 250 W