ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Microsoft Windows 11*

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับ Intel® Network Adapters

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2022*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012*

ไดรเวอร์ฟังก์ชันเสมือน Intel® Network Linux* สําหรับ Intel® Ethernet Controller ซีรีส์ 700 และ E810

ชุดไดรเวอร์อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet สมบูรณ์

หมายเหตุรีลีสผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet

Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Dynamic Device Personalization แพ็คเกจ eCPRI