ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRJGD

99A0H3
PCN | MDDS

SRJY3

99A34K
PCN | MDDS