ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

Intel® Computing Improvement Program

กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 6-10 - Windows*

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

Intel® Performance Maximizer สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 10