ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH91

999WXM
PCN | MDDS
99A0VA
PCN | MDDS
99A0ZW
PCN | MDDS
99A5FR
PCN | MDDS
99A5FX
PCN | MDDS