ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Computing Improvement Program

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® – Windows* DCH

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®