ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRH70

999W4D
PCN | MDDS
99A0VD
PCN | MDDS
99A0VX
PCN | MDDS