สถานะ
Launched
วันที่วางจำหน่าย
Q4'19
FPGA
Intel® Stratix® 10 GX FPGA
Logic Elements (LE)
2800000
On-chip Memory
244 Mb
DSP Blocks
11520

Memory Specifications

External Onboard DDR4
32 GB (8GB x 4 banks)

I/O Specifications

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
3
การกำหนดค่า PCI Express
Gen3 x16
QSFP Interface
x2
การกำหนดค่า USB
USB 2.0
Network Interface
10 Gbps, 25 Gbps, 40 Gbps, 100 Gbps

Supplemental Information

ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
¾ length, full height, dual slot
ข้อมูลจำเพาะของชุดระบายความร้อน
Passively Cooled
TDP
215 W

Package Specifications

Tools Supported
Intel® Acceleration Stack for Intel® Xeon® CPU with FPGAs, Intel® Quartus® Prime Software, Open Programmable Acceleration Engine (OPAE)
เอกสารข้อมูล
รายละเอียด
Intel FPGA PAC D5005, previously known as Intel PAC with Intel Stratix® 10 SX FPGA, offers inline high-speed interfaces up to 100 Gbps.