ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002R
CCATS
G168319
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRG0A

999GZP
PCN | MDDS