ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C240

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี
TDP
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® CM246 Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ใช่ 3 W