ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G186091
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SREVF

985836
PCN