ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Easy Streaming Wizard

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows* DCH

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® – Windows* DCH

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

Intel® Computing Improvement Program

ดาวน์โหลด

Intel® Performance Maximizerสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 9