ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SRELS

983354
PCN | MDDS
984503
PCN | MDDS
999AGF
PCN | MDDS

SRG19

999H3A
PCN | MDDS
999J2X
PCN | MDDS
999J34
PCN | MDDS
99A5N8
PCN