ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRELS

983354
PCN
984503
PCN
999AGF
PCN

SRG19

999H3A
PCN
999J2X
PCN
999J34
PCN
99A5N8
PCN