สถานะ
Launched
วันที่วางจำหน่าย
Q4'17
FPGA
Intel® Arria® 10 GX FPGA
Logic Elements (LE)
1150000
On-chip Memory
65.7 Mb
DSP Blocks
3036

Memory Specifications

External Onboard DDR4
8 GB (4 GB x 2 banks)

I/O Specifications

การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
3
การกำหนดค่า PCI Express
Gen3 x8 (electrical),
Gen3 x16 (mechanical)
QSFP Interface
x1
การกำหนดค่า USB
USB 2.0
Network Interface
10 Gbps, 40 Gbps (up to 40 GbE)

Supplemental Information

ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
½ length, full height w ½ ht option, single slot
ข้อมูลจำเพาะของชุดระบายความร้อน
Passively Cooled
TDP
66 W

Package Specifications

Tools Supported
Intel® Acceleration Stack for Intel® Xeon® CPU with FPGAs, Intel® Quartus® Prime Software, Open Programmable Acceleration Engine (OPAE), Intel® Distribution of OpenVINO™ toolkit
เอกสารข้อมูล
รายละเอียด
Intel Programmable Acceleration Card w/ Intel Arria 10 GX FPGA is a high-performance workload acceleration solution for applications such as big data analytics, artificial intelligence, genomics, video transcoding, cybersecurity, and financial trading.