ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G168390
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRCUG

975680
PCN