ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ Windows* DCH - BETA

Intel® Arc™ Graphics Windows* DCH Driver - BETA

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® – Windows* DCH

Intel® Graphics – Windows* DCH Drivers

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® Arc™ - Ubuntu*

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows* DCH