ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

กราฟิก Intel® – ไดรเวอร์ Windows* DCH

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

กราฟิก Intel® - ไดรเวอร์ BETA Windows* DCH

ไดรเวอร์กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*