ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

ดาวน์โหลด เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

ดาวน์โหลด DL Streamer