ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool CLI (อินเทอร์เฟสบรรทัดคําสั่ง)

ไดรเวอร์ NVMe* Microsoft Windows* สําหรับ Intel® SSD ของไคลเอนต์

ไดรเวอร์ NVMe* ของไคลเอนต์สําหรับ Intel® SSD (Microsoft Windows 7*)