ผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

ความเร็ว ความหน่วงแฝง และความน่าเชื่อถือเป็นข้อดีของ Wi-Fi 6 ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ 6 GHz พิเศษแบบใหม่ โดยปราศจากการรบกวนจากอุปกรณ์รุ่นเก่า

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของ Wi-Fi 6E ›

ผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
  • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

  • การเชื่อมต่อ

  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

  • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

  • การติดตั้งและตั้งค่า

  • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

  • การแก้ไขปัญหา

  • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง