Intel® Wi-Fi ซีรี่ส์ 6E (Gig+)

ผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi ซีรีส์ 6E (Gig+) รองรับ Wi-Fi แบบ Dual-stream ในย่านความถี่ 2.4GHz, 5GHz และ 6GHz และรวมถึงอัตรารับส่งข้อมูล TCP ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นก้าวข้ามระดับ 2Gbps และคุณสมบัติแห่งอนาคตอย่าง Wi-Fi 6 R2 ที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ของ Wi-Fi 6 รวมถึงความเร็วระดับ Gigabit, ความหน่วงแฝงต่ำเป็นพิเศษ และความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นทั่วทั้งความถี่ใหม่ ๆ สำหรับอุปกรณ์ Wi-Fi 6E โดยเฉพาะ

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของ Wi-Fi 6E ›

Intel® Wi-Fi ซีรี่ส์ 6E (Gig+)

หมวดหมู่บทความทั้งหมด
  • หมวดหมู่บทความทั้งหมด

  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

  • การติดตั้งและตั้งค่า

  • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

  • การแก้ไขปัญหา

  • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
หน้า ของ ดูทั้งหมด
ดูรายละเอียดน้อยลง