ผลิตภัณฑ์ Intel® Wireless

รับโซลูชันไร้สายที่รวดเร็ว รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว และรวมศูนย์ ตอบสนองความต้องการที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในเรื่องแบนด์วิดธ์ที่สูงกว่า ความคาดหวังที่สูงของลูกค้า และการสื่อสารที่สำคัญต่องาน

ผลิตภัณฑ์ Intel® Wireless